Pionir A.D. - Srbobran

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta
Osnovno Objave i dokumenti OBAVEŠTENJE o promenjenom broju i vrednosti akcija i vrednost osnovnog kapitala

OBAVEŠTENJE o promenjenom broju i vrednosti akcija i vrednost osnovnog kapitala

Štampa PDF

U skladu sa članom 57. stav 4. Zakona o tržištu kapitala i član 2. stav 2. Uputstva o načinu
na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji,
Pionir a.d. Srbobran, Salaš preko bare 27, Srbobran objavljuje:

OBAVEŠTENJE
o promenjenom broju i vrednosti akcija i vrednost osnovnog kapitala


Na Skupštini privrednog društva Pionir ad Srbobran, Salaš preko bare 27, Srbobran,
održanoj dana 25.04.2012. godine, doneta je Odluka o istovremenom smanjenju i povećanju
osnovnog kapitala u skladu sa članom 325. Zakona o privrednim društvima.

Navedenom Odlukom izvršeno je smanjenje vrednosti osnovnog kapitala Društva za iznos od
12.500.000,00 dinara, poništavanjem 2.500 komada sopstvenih akcija pojedinačne
nominalne vrednosti od 5.000,00 dinara, sa oznakom CFI kod ESVUFR i ISIN broj
RSPIOSE72012.

Istovremeno, izvršeno je povećanje vrednosti osnovnog kapitala Društva za iznos od
12.843.000,00 dinara, pretvaranjem neraspoređene dobiti u osnovni kapital i to povećanjem
pojedinačne nominalne vrednosti preostalih 42.810 komada običnih akcija za iznos od
300,00 dinara.

Nakon sprovedenog postupka, osnovni kapital Društvo iznosi 226.893.000,00 dinara i
podeljen je da 42.810 komada običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 5.300,00
dinara, sa oznakom CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSPIOSE72012.

Ovo obaveštenje predstavlja povremenu informaciju u skladu sa članom 57. stav 4. Zakona
o tržištu kapitala.
U Srbobranu, 29.05.2012. godine

Pionir a.d. Srbobran
Milenko Sinđić, generalni direktor

 

Ovaj tekst možete preuzeti kao PDF dokument ovde.

Poslednje ažurirano sreda, 27 februar 2019 08:20